Regler for udmelding og pakkeskift

Udmelding kan foretages én gang årligt med 3 mdr. skriftlig varsel til regnskabets udløb 31.12.
Der henvises til vedtægternes stk. 4 om udmeldelse.
Udmeldelsen skal være formanden i hænde senest den 30.09

Pakkeskift kan foretages pr. 31.03 – 30.06 – 30.09 – 31.12
Pakkeskift kr. 500,00 

Pakkeskift kan ske online her på siden under punktet Pakkeskift eller ved henvendelse til Kasseren
Svend E. Hansen, Ege Alle 25, 8766 Nørre Snede
Tlf. 2617 6904
el. på e-mail  seh@nsaf.dk  
 
 
Pakkeskift 31.03 henvendelse skal ske senest d. 15.02
Pakkeskift 30.06 henvendelse skal ske senest d. 15.05
Pakkeskift 30.09 henvendelse skal ske senest d. 15.08
Pakkeskift 31.12 henvendelse skal ske senest d. 15.11
Genåbning kr. 1000

Rykkergebyr kr. 100

Cookies

Kontakt

Formand
Keld Therkelsen
Valmuevej 5
Nr. Snede
Tlf: 75 77 01 42
antenneforeningen@nsaf.dk

Kontakt

Kasserer
Svend E. Hansen
Ege Allé 25
Nr. Snede
Tlf: 26176904
antenneforeningen@nsaf.dk

Kontakt

IT Koordinator
Sofus Møller
Bavnehøj 8
Nr. Snede
Tlf: 51 50 91 01
antenneforeningen@nsaf.dk