Pakkepriser 2020


Pakke

Kontingent

Copydan afgift

Programafgift

Total

Grundpakke

562,50 kr.

605,00 kr.

1162,50 kr.

2330,00 kr.

Mellempakke

562,50 kr.

660,00 kr.

3797,50 kr.

5020,00 kr.

Fuldpakke 

562,50 kr.

772,00 kr.

5225,50 kr.

6560,00 kr.

 Bredbånd Only *)         562,50 kr.                                                      
 *) Ved Bredbånd Only opnås rabat fra You See som medlem af foreningen


Halvårlig opkrævning pr. 1. februar og l. august.


Pakke

Kontingent

Copydanafgift

Programafgift

Bet. Gebyr

Total

Grundpakke

282,00

302,50

581,50

15,00

1181,00

Mellempakke

282,00

330,00

1899,00

15,00

2526,00

Fuldpakke

282,00

386,00

2613,00

15,00

3296,00

Kvartårlig opkrævning pr. 1. februar, 1. maj, 1. august og1. november.

Grundpakke

141,00

152,75

291,25

15,00

600,00

Mellempakke

141,00

164,50

949,50

15,00

1270,00

Fuldpakke

141,00

193,00

1307,00

15,00

1656,00

Betalingsgebyr pålignes alene de, der har valgt halvårlig og kvartalsvis afregning.

Ingen tilslutningsafgift. Dog betales de faktiske udgifter for ledning/montering  fra antennestander i fortovs kant til Indgang i hus. Faktureres direkte fra foreningen .

Montering af filter ved pakkeskift kr. 500. incl. moms. Dette gælder tillige montering af filter i forbindelse med Genoplukning efter opsigelse, hvor der er indført kabel i huset i forvejen. Gebyret udgør alene vores faktiske udgifter til Dansk Kabel TV.

Rykkergebyr kr. 100 

Pakkeskift 

Pakkeskift kan foretages pr. 1.1 – 1.4 – 1.7 og 1.10.
Bestilling af pakkeskift kan ske online her på siden under punktet ”Pakkeskift”  eller ved henvendelse til kasseren Svend Erik Hansen, Ege Alle 25, 8766 Nørre Snede på tlf. 2617 6904 eller på mail seh@nsaf.dk.

Pakkeskift kan foretages pr. 31.03 – 30.06 – 30.09 – 31.12 

Pakkeskift 1.4.  :Henvendelse skal ske senest den 15.2

Pakkeskift 1.7.  :Henvendelse skal ske senest den 15.5.

Pakkeskift 1.10.: Henvendelse skal ske senest den 15.8.

Pakkeskift 1.1.  :Henvendelse skal ske senest den 15.11.

Der kan være omstændigheder der gør, at fristen for henvendelse om pakkeskift  pr. 1.1.fraviger ovennævnte regel. Dette vil blive annonceret på hjemmesiden.

Der tages forbehold for fejl og ændringer

Cookies

Kontakt

Formand
Keld Therkelsen
Valmuevej 5
Nr. Snede
Tlf: 75 77 01 42
antenneforeningen@nsaf.dk

Kontakt

Kasserer
Svend E. Hansen
Ege Allé 25
Nr. Snede
Tlf: 26176904
antenneforeningen@nsaf.dk

Kontakt

IT Koordinator
Sofus Møller
Bavnehøj 8
Nr. Snede
Tlf: 51 50 91 01
antenneforeningen@nsaf.dk