Generalforsamling 2020
Forening: Nørre-Snede Antenneforening
Publiceret af: Sofus Møller
Dato: 23-08-2020 19:38:55
Kategori: Generelt
     

Generalforsamling i Nørre Snede hallen 0.20.08. 2020.

Generalforsamlingen var annonceret med tilmelding pga. Coronabegrænsning.Der var ingen tilmeldinger, så ud over bestyrelsen deltog Sofus og FrankSørensen der var ordstyrer.
Generalforsamlingen skal efter vedtægterne være afholdt inden afslutningen afmarts måned, det var ikke muligt, da Corona nedlukningen lukkede næsten alt,der var ellers gjort klar til generalforsamling,
Regnskabet var godkendt og underskrevet.
Generalforsamlingen blev således udskudt til d. 20.08.2020.

Ordstyrer og dirigent Frank Sørensen godkendte indkaldelsentil generalforsamlingen og gav ordet til formanden.
Formanden præciserede at ved fejl på bredbånd Skal YouSee kontaktes på70704040.
Ved fejl på Tv, skal Dansk Kabel-tv kontaktes på76422800 eller en frabestyrelsen.
Han opfordrede også til, at medlemmerne tilmelder sig nyhedsmail, hvorfra dervil komme en sms
med planlagte forstyrrelser eller ved nedbrud.
Der var mange medlemmer der ønskede TV syd på anlægget. Det er nu lykkedes medmeget møje at få TV syd på anlægget. Vi har arbejdet meget med Nama parken ogRosenhaven, men trukket os ud sf projektet, da investeringen vil blive forstort for foreningen.

Den 4. dec. afholdte vi og YouSee infoaften i hallen omDiscovery eller mangel på samme, det vi fik i stedet, blev ingenprisstigninger, der var ca. 75 — 80 medlemmer fremmødt.
Vi har også haft besøg af infobussen fra YouSee flere gange idet forløbne år.
Da Corona krisen kom satte YouSee flere kanaler på grundpakken, uden merpris,det skal de have
tak for.
Formandens beretning blev enstemmig godkendt.
Kassereren fremlagde årets regnskab, som fremkom med et overskud på godt 87.000kr.
Kassererens regnskab blev også enstemmig godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Kontingentet blev godkendt, 450 kr. Plus moms pr år i alt 562,50 kr. samme prissom sidste år
Bestyrelsesmedlemmer på valg Keld Therkelsen og Hugo Jensen, som begge blevgenvalgt.
Bestyrelsessuppleant Niclas Jensen blev også gen valgt.
Revisor Jette Fogtmann blev også genvalgt.
Revisorsuppleant Kirsten Thuesen blev også genvalgt
Under eventuelt, var der ikke noget specielt der kom frem, man kan sige at detvar et unormalt generalforsamling.
Ordstyreren Frank Sørensen takkede af med at sige tak for god ro og orden.
Formanden Keld Therkelsen takkede bestyrelsen for et godt samarbejde detforløbne år.
Underskrevet af Erik Nielsen, Kjeld Sørensen og Frank Sørensen
 

 
Cookies

Kontakt

Formand
Keld Therkelsen
Valmuevej 5
Nr. Snede
Tlf: 75 77 01 42
antenneforeningen@nsaf.dk

Kontakt

Kasserer
Svend E. Hansen
Ege Allé 25
Nr. Snede
Tlf: 26176904
antenneforeningen@nsaf.dk

Kontakt

IT Koordinator
Sofus Møller
Bavnehøj 8
Nr. Snede
Tlf: 51 50 91 01
antenneforeningen@nsaf.dk